Welkom op de website van "De Schendels"

Op deze website vind u informatie, nieuws en foto's van alle activiteiten van
buurtvereniging "De Schendels".

Sinds de oprichting van de buurtvereniging, in 1986, heeft de buurtvereniging
vele activiteiten georganiseerd, zoals o.a. een zeskamp, droppings, het 12,5 jarig
jubileum in de Kokse hoeve, sinterklaasfeesten, nieuwjaarsrecepties, paasbrunches,
jaarvergaderingen, jeu de boules, snookeren, fietstochten en op 8 april 2011 is het
25 jarig jubileum gevierd met aansluitend een reünie voor alle (oud) leden.

Maar, de buurtvereniging is er niet alleen voor de leuke activiteiten. Het is belangrijk dat
iedereen zich thuis en veilig voelt in deze buurt. De buurtvereniging draagt daarin bij
door de leden bij elkaar te brengen via het organiseren van activiteiten, door
buurtbeheer/-preventie, aandacht besteden aan veiligheid, leefbaarheid, toegankelijkheid
en orde & netheid.

Mooie concrete voorbeelden zijn onder andere de samenwerking met de gemeente met
betrekking tot de herinrichting van de straat, de waarschuwing per mail naar aanleiding
van inbraken en de belangenbehartiging bij de bouw van de nieuwe Michaelschool.

Ik zou het doel van onze vereniging willen samenvatten in drie woorden;
“betrokkenheid, welzijn en veiligheid”.

- Wie zich betrokken voelt bij de buurt die voelt er zich sneller thuis
- Samen plezier maken verhoogt het welzijn
- Doordat we met z’n allen een oogje in het zeil houden, snel reageren en schakelen kunnen we preventief te werk gaan.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kun je altijd terecht bij een van onze bestuursleden.
Boudewijn Aerts,
Voorzitter Buurtvereniging De Schendels